K.U.Loket | Login studenten

 

 

 

  • Inschrijvingsprocedure

 

Beste student(e),

 

De inschrijvngsprocedures van Lessius verschillen lichtjes van de inschrijvingsprocedures van K.U.Leuven. Lessiusstudenten moeten bijvoorbeeld hun oude studentenkaart niet terugsturen. Alle attesten en de studentenkaart worden per post opgestuurd naar het thuisadres. Gelieve dus duidelijk de informatie van Lessius na te lezen en op te volgen en niet de richtlijnen die je op de website van de K.U.Leuven terugvindt.

 

Na je herinschrijving zal je meteen per mail een bericht met uitnodiging tot betaling ontvangen. Het vermelde studiegeld is op dat moment nog niet exact berekend op basis van je aantal opgenomen studiepunten. Deze factuur moet evenwel worden betaald. Eind november wordt een herberekening doorgevoerd op basis van je aantal effectief opgenomen studiepunten. Daarna zal je ofwel een extra factuur ontvangen die je dan zo snel mogelijk moet betalen, ofwel een creditnota waarna Lessius zal overgaan tot terugbetaling.

 

Enkel afstuderenden die nog uitsluitend een master- of bachelorproef of stage moeten afleggen, kunnen via studadm@lessius.eu een snellere herberekening aanvragen. Andere categorieën studenten moeten wachten tot eind november voor de herberekening.

 

 

Om in te loggen op je K.U.Loket gebruik je de login die je ook voor je Lessiusmail gebruikt. Voor nieuwe studenten is dit b- gevolgd door je studentennummer. Dit studentennummer is een r, m of een s gevolgd door een nummer. Bijvoorbeeld b-r0215789 of b-m0215789 of b-s0025687.

 

Studenten die het afgelopen academiejaar voor de eerste maal op Lessius studeerden, behouden hun login. Andere studenten hebben een mail gekregen met hun nieuwe login gegevens. De login voor het academiejaar 2011-2012 vind je onderaan de foto op je studentenkaart.

 

Voor technische problemen met je K.U.Loket kan je mailen naar helpdesk.kuloket@lessius.eu. Mail nooit naar de Leuvense e-mailadressen, ook al zou je die nog ergens op de webpagina’s terugvinden. Alle vragen over de inhoud van je ISP mail je naar je ISP-verantwoordelijke (de vroegere studietrajectbegeleider) van je opleiding. Gelieve duidelijk je naam, studentennummer en opleiding(en) te vermelden a.u.b. Vragen over je administratieve dossier (attesten, kindergeld, studentenkaart) stuur je naar de centrale studentenadministratie via studadm@lessius.eu.

 

 

-